ห้องพัก

ราคาห้องพักต่อคืน 799 ต่อ 2 คน (ไม่รวมอาหาร)
รวมอาหารเข้า 980 ต่อ 2 คน (รวมอาหารเช้า)
เพิ่มเตียงเสริม 250 ต่อคน

 ห้องประชุม

ห้องคาราโอเกะ

ห้องประชุม

ห้องประชุม 15-30 คน 2000 ต่อวัน

ห้องคาราโอเกะ

ห้องคาราโอเกะ

ห้องคาราโอเกะ 1000 ต่อ 3-5 ชม.